Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2018

mauak
6264 6c2e 500
Lost in Translation
colorpalette.cinema
Reposted fromuhuh uhuh
mauak

"Teraz w USA ogłasza się wyniki chyba najdłuższych w historii psychologii i medycyny badań nad szczęściem i zdrowiem ludzi. Zaczęto je robić już w 1938 roku. Do badania zaproszona najpierw kilkuset studentów Harvardu (między innymi Johna Kennedy’ego). Z czasem dołączono do tego mieszkańców Bostonu, ale tym razem ludzi z niskim wykształceniem, często z marginesu społecznego. I pytano ich cyklicznie przez kilkadziesiąt lat: „Co jest dla ciebie sensem życia i źródłem szczęścia?” I większość badanych mając 20-30 lat mówiło, że pieniądze i sława. Koło 40-stki zaczęli mówić różnymi słowami coś, co powtarzali już do śmierci i tym czymś były relacje. Okazało się, że rzeczywistym źródłem szczęścia dla człowieka, który już coś przeżył i popróbował są wyłącznie relacje. Relacje intymne, miłosne, społeczne. To jest podstawowe źródło szczęścia. Co więcej, udało się w tych badaniach wykazać, że ludzie którzy odczuwają spełnienie w obszarze relacji, mają znacznie lepsze parametry przeżycia i zdrowia. Jaki z tego wniosek? Dbaj o swoje ciało i zdrowie, ale dbaj też o relacje, traktując je szerzej niż miłość, bo one decydują w największym stopniu o zdrowiu twojego mózgu. Więc wracając do głównego tematu naszej rozmowy wychodzi na to, że to samotność i niskie poczucie własnej wartości są źródłem największego nieszczęścia".

Z wywiadu z Jackiem Santorskim

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaChrabaszczowa Chrabaszczowa
mauak
7057 87c0
Reposted fromsavatage savatage viaMerrry98 Merrry98
mauak
6361 4dd8 500
Reposted fromMadristas Madristas viaMerrry98 Merrry98
mauak
Reposted fromshakeme shakeme viaMerrry98 Merrry98
mauak
mauak
Reposted fromlugola lugola viaMerrry98 Merrry98
mauak
0632 785a
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaMerrry98 Merrry98
mauak
Reposted fromshakeme shakeme viaMerrry98 Merrry98
mauak
9432 5a61
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMerrry98 Merrry98
mauak

Bend

Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaMerrry98 Merrry98
mauak
1194 0289
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMerrry98 Merrry98
mauak
0299 e7d5 500
| Wrocław, 1982
Reposted fromseverine severine viaMerrry98 Merrry98
mauak
3248 6f99 500
Reposted fromstroschek stroschek viaMerrry98 Merrry98
mauak
7971 9b85 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaMerrry98 Merrry98
mauak
5988 793c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMerrry98 Merrry98
6325 79d9 500
Reposted frombrumous brumous viacocaineblues cocaineblues
mauak
Cozy Cabin in the woods
mauak
Cabin paradise
mauak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl